fbpx

kontakt rysiowe animacje animatorzy Łódź 668-398-878kontakt animator Łódź, urodziny z animatorem impreza firmowa kontaktkontakt@rysioweanimacje.pl

 

RYSIOWE ANIMACJE

Kreujemy świat zabawy

Regulamin Warsztatów Zimowych z Rysiowymi Animacjami

REGULAMIN WARSZTATÓW ZIMOWYCH W FERIE
Z RYSIOWYMI ANIMACJAMI W 2024 r.

 1. Warsztaty zimowe w ferie z Rysiowymi Animacjami to cykl spotkań animacyjnych o z góry określonym czasie trwania: 29.01-02.02.24 r. (1 tydzień), 05.02-09.02.24 r. (2 tydzień), w godzinach 7:00-16:00.
 2. Regulamin Warsztatów obowiązuje kadrę, rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich Uczestników warsztatów oraz uczestników.
 3. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia drugiego tygodnia warsztatów, tj. 05.02.2024 r.
 4. Warsztaty zimowe są przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat.
 5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapisanie dziecka na warsztaty poprzez Formularz zgłoszeniowy (dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsT1ovuEZLHAyR7CvdDlW98xwpWBCoWDZ4GeaPKYN0PXchLg/viewform?usp=sf_link) i wpłata zaliczki w wysokości 250 zł w terminie do dwóch dni po uzupełnieniu i przesłaniu Formularza zgłoszeniowego.
 6. Maksymalna liczba uczestników w danym dniu wynosi 15. Uczestnicy są przyjmowani według kolejności zapisów i wpłat zaliczek.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Rysiowe Animacje. Wpłacona zaliczka będzie możliwa do wykorzystania w formie bonu zniżkowego na animacje okolicznościowe w kwocie wpłaconej na konto.
 8. Rodzice/Opiekunowie prawni odpowiedzialni są za bezpieczną drogę Uczestnika do miejsca zbiórki i z powrotem.
 9. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia Uczestnika w godzinach 7:00-9:30 i odebrania go do godziny 16:00.
 10. Ze względów bezpieczeństwa do odbioru Uczestnika Warsztatów zimowych uprawnieni są rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby uprawnione do odbioru wskazane w Formularzu zgłoszeniowym. W razie wątpliwości członek kadry może podczas odbioru poprosić o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osoby upoważnionej w formularzu.
 11. Rodzice/Opiekunowie prawni nie uczestniczą i nie towarzyszą Uczestnikowi w zajęciach organizowanych podczas Warsztatów zimowych.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy będące w posiadaniu Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów.
 13. Warsztaty odbywają się według wcześniej ustalonego planu. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych zdarzeń uniemożliwiających realizację założeń, organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu warsztatów.
 14. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
  – stosować się do niniejszego regulaminu;
  – stosować się do poleceń kadry;
  – przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować kadrę o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu;
  – dbać o porządek oraz udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne;
  – dbać o dobrą atmosferę w grupie i szanować innych uczestników warsztatów zimowych;
  – szanować swoją i cudzą własność.
 15. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w:
  stosowny do warunków pogodowych strój do wyjścia na dwór;
  buty na zmianę;
  dodatkowe ubrania do przebrania w razie potrzeby;
  – drugie śniadanie.
 16. Organizator zapewnia w ciągu trwania Warsztatów napoje oraz jeden ciepły posiłek przygotowywany przez Przystanek Kanapka (Aleje Generała Władysława Sikorskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski).
 17. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania dziecka z niniejszym regulaminem.

INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do uczestnictwa w Warsztatach zimowych niezbędne jest podanie danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust.1 lit b) w celu udziału w powyższych warsztatach oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit c) w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych.) oraz art. 6 ust. 1 lit f) tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Rysiowe Animacje Magdalena Ryszka Magdalena Ryszka ul. Rokicińska 60, 97-221 Łaznowska Wola.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres udziału w warsztatach, a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przewiń na górę